Charakterystyka klasycznych spektrometrów xrf

Charakterystyka klasycznych spektrometrów xrf

 

Spektrometr jest instrumentem naukowym, który pierwotnie służy do podziału światła na szereg oddzielnych kolorów, zwanych spektrum. Spektrometry zostały opracowane we wczesnych badaniach fizyki, astronomii i chemii. Zdolność spektroskopii do określania składu chemicznego przyspieszyła ich rozwój i nadal jest jednym z ich podstawowych zastosowań.

Klasyczne spektrometry xrf różnią się stopniem dokładności

klasyczny spektrometr xrfSpektrometry są wykorzystywane w astronomii do analizy składu chemicznego gwiazd i planet, a spektrometry zbierają dane o pochodzeniu wszechświata. Znajdują one również szerokie zastosowanie w branży przemysłowej. Spektrometr stosuje się w spektroskopii do produkcji linii widmowych i pomiaru ich długości fali i natężenia. Spektrometry mogą również działać w szerokim zakresie nieoptycznych fal, od promieni gamma i promieni rentgenowskich do dalekiej podczerwieni. Jeśli przyrząd jest przeznaczony do pomiaru widma w jednostkach bezwzględnych, a nie jednostkach względnych, zazwyczaj jest on nazywany spektrofotometrem. Większość spektrofotometrów jest używana w regionach spektralnych w pobliżu widma widzialnego. Spektrometry są stosowane w wielu dziedzinach. Na przykład, są one wykorzystywane w astronomii do analizy promieniowania z obiektów astronomicznych i wydedukować skład chemiczny; klasyczny spektrometr xrf wykorzystuje pryzmat lub kraty, aby rozproszyć światło z odległego obiektu na widmo. To pozwala badaczom wykryć wiele pierwiastków chemicznych.

W branży przemysłowej spektrometry znajdują najczęściej zastosowanie  w przenośnych testach kontroli jakości, takich jak testowanie zabawek na zawartość ołowiu, sortowanie złomu, jak również pomiar zawartości ołowiu w farbach używanych do malowania pomieszczeń mieszkalnych. Do zadań tych używa się spektrometrów o różnym stopniu dokładności.

 

Komentarze są wyłączone