Czym jest telefonia Voip?

Czym jest telefonia Voip?

 

Internet stwarza nam praktycznie nieograniczone możliwości. Szczególnie na płaszczyźnie komunikacji. Ciągle mamy do czynienia z nowymi komunikatorami i dedykowanymi im aplikacjami, jednak czymś stosunkowo nowym są internetowe połączenia telefoniczne. 

Czy każdy może korzystać z telefonii Voip?

telefonia voipVoip to technologia, która umożliwia przesyłanie głosu, przy pomocy łączy internetowych sieci, wykorzystujących protokoły IP. Jest też nazywana telefonią internetową oraz telefonią IP. Jak to działa? Schemat jest dość prosty: w trakcie rozmowy przez IP, głos zostaje zmieniony na cyfrowy, skompresowany i dzielony na pakiety. Po zamianie komplet pakietów zostaje wysłany, przez sieć wraz z innymi informacjami. Jednak u odbiorcy, cały proces jest kopiowany, lecz w odwrotnym kierunku. W wyniku tych zabiegów otrzymujemy zwykły głos. Telefonia Voip będzie działać jedynie wtedy, kiedy mamy odpowiednie urządzenia lub dedykowane oprogramowanie. Voip wykorzystuje dwa typy protokołów. Pierwszym z nich jest protokół sygnalizacyjny, jego zadaniem jest pośredniczenie w komunikacji urządzeń Voip. Drugi protokół jest protokołem transportującym. Zadaniem jego jest kontrola nad przesyłanymi pakietami głosowymi. Do kompresji głosu, w technologii Voip wykorzystuje się zestaw kodeków. Używany przez nas kodek, ma duże znaczenie dla pasma, które wykorzystujemy. Im jest ono większe, tym lepsza jest jakość głosu. Niemal każde urządzenie wykorzystujące Voip, dysponuje zestawem wsparcia dla kilku kodeków.

Telefonia internetowa nie jest dzisiaj powszechnie stosowana. Jednak z czasem stanie się to rozwiązaniem, z którego korzystać będzie większość. To połączenia darmowe, a płacić musimy jedynie za sprzęt, jaki będzie nam służył do prowadzenia rozmów.         

 

Komentarze są wyłączone