Kiedy niezbędna jest przepompownia?

Kiedy niezbędna jest przepompownia?

Statystyczny Polak mieszkający na terenie jakiegokolwiek miasta zapytany jakie istnieją sposoby oczyszczania ścieków z pewnością w pierwszej kolejności odpowie, że najbardziej znana jak oczywiście miejska sieć kanalizacyjna podłączona do miejskiej oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy terenów nieobjętych kanalizacją miejską zaś wymienią szambo bądź własną oczyszczalnię przydomową. A co z innymi rozwiązaniami?

Przepompownia ścieków jako rozwiązanie dla niekorzystnych obszarów

polecana przepompownia ściekówJednym z pozostałych rozwiązań stanowiących niezwykle korzystną alternatywę dla tradycyjnych rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków jest z pewnością przepompownia. Wykorzystuje się ją przede wszystkim na obszarach, które jak wcześniej wspomniano nie podlegają zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Tego rodzaju rozwiązanie jest przede wszystkim najbardziej korzystne na obszarach posiadających niekorzystne ukształtowanie terenu, budowę geologiczną bądź też położenie kanału ściekowego powyżej miejsca, z którego napływa brudna woda. Dla takich miejsc polecana przepompownia ścieków będzie najbardziej optymalnym rozwiązaniem technologicznym, a niejednokrotnie jedynym z możliwych. Zaletą przepompowni jest z pewnością fakt, że mogą być stosowane nie tylko jako rozwiązania dla projektów domów jednorodzinnych, ale także jako rozwiązanie obejmujące swoim działaniem całe osiedla. Ponadto przepompownie wyposażone w zbiorniki do magazynowania oczyszczonej wody umożliwiają jej powtórne wykorzystanie np do nawadniania terenów zielonych. Parametry oraz budowa przepompowni zależą jednak od indywidualnych założeń projektowych i oczekiwanych przez inwestora efektów.

Podsumowując, podobnie jak w przypadku każdego z rozwiązań technologicznych najważniejszy jest dobór odpowiednich urządzeń i ich prawidłowy montaż. Tylko w ten sposób możliwe jest uzyskanie niezawodności nawet na najbardziej wymagającym terenie, gdzie niezbędne jest zastosowanie przepompowni ścieków. Jej zastosowanie z pewnością zadecyduje o odpowiedniej jakości oczyszczania zanieczyszczonych wód.

Komentarze są wyłączone