Skuteczna likwidacja polisolokat dla każdego, kto został oszukany

Skuteczna likwidacja polisolokat dla każdego, kto został oszukany

Polisolokaty zyskały swojego czasu niesamowitą popularność w wielu europejskich krajów. Moda na polisolokatę zawitała także kilkanaście lat temu do naszej Polski i wciągnęła w swój wir oszustw bardzo duży odsetek mieszkańców naszego kraju. Choć sprawy związane z likwidacją polisolokat i odzyskaniem

Czy istnieje sposób na skuteczną likwidację polisolokaty? Okazuje się, że tak!

sposób na likwidację polisolokatyPolisolokaty były przez osoby je sprzedające przedstawiana praktycznie w samych pozytywnych aspektach – oferowały genialne warunki umowy, duże oprocentowanie przy lokacie oraz korzystne ubezpieczenie zdrowotne. W efekcie jednak często każdy kto nawiązał umowę z firmą oferującą polisolokaty i włożył na nią duże środki finansowe (często oszczędności całego swojego życia) zawierał długoletnie umowy. Charakterystyką takich umów jest także brak możliwości wcześniejszego ich zerwania lub ich wypowiedzenie przy niebagatelnych karach finansowych za przedterminowe odstąpienie od umowy – kary takie sięgały nawet 100% zainwestowanych na polisolokacie funduszy danego klienta. Z czasem okazało się jednak, że istnieje sposób na likwidację polisolokaty – sprawą bowiem zainteresowało się dużo prawników oraz firm, które zaczęły udzielać rad dotyczących wyjścia z tej sytuacji. Pojawiło się bardzo dużo wniosków o sądowe umorzenie sprawy oraz odzyskanie zainwestowanych funduszy. Do tego doszły także drobne zmiany w prawie, które przeważyły szalę zwycięzstwa na stronę osób oszukanych.

W ciągu całego trwania zamieszania związanego z polisolokatami oraz ich likwidacją, bardzo dużej ilości osób udało się pozytywnie rozwiązań ten problem, z pomocą prawników oraz firm zajmujących się takimi sprawami. Odzyskali oni także w większości praktycznie wszystkie zainwestowane w polisolokaty pieniądze.

Komentarze są wyłączone